Company Joomla Templates
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557 Print
Written by Administrator   
 เมื่อวันที่่ 26 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้นำนักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิต มมร. บรรพชาเป็นสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระธรรมดิลก นอกจากนี้ยังมีญาติพ่ีน้องสามเณรใหม่ มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นด้วย
Read more...
 
พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร. 2557 Print
Written by Administrator   

เมื่อวันที่่ 26 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้นำนักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิต มมร. บรรพชาเป็นสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระธรรมดิลก นอกจากนี้ยังมีญาติพ่ีน้องสามเณรใหม่ มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นด้วย
Read more...
 
พิธีโกนผมนาค นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ กลุ่มแรก Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ในช่วงเย็น เป็นพิธีโกนผมนาคนักเรียน ร.ร.สาธิต มมร แบบเรียบง่าย ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยที่มีผู้บริหาร คณาจารย์ พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร., พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก, พระอาจารย์ทวี (วัดไผ่ดำ) พี่เลี้ยง และคุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ร่วมในพิธี ปีนี้รับนักเรียนจำนวน 35 คน จะทำพิธีบวชในวันพรุ่งนี้ (26เม.ย.57) ณ วัดป่าแสงอรุณ โดยมีพระธรรมดิลก เป็นอุปัชฌาย์ บวชแล้วจะนำไปศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนสาธิต มมร ซึ่งตั้งอยู่ที่ สวนลีลาวดี ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ... (ส่วนคณะชุดหนึ่งนำโดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ไปเตรียมการสถานที่ที่วัดป่า
Read more...
 
บรรยากาศ การสอบคัดเลือก นักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ มมร.2557 Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนต่อ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในปีนี้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่สอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ห้อง 211 โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ให้กำลังใจและตรวจตราความเรียบร้อยของสนามสอบ
Read more...
 
รองอธิการบดี วข.อีสาน นำสามเณรโรงเรียนสาธิตธุดงค์ (ต่อ ป่าก่อ) Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ดร.สิทธิพร เกษจ้อย ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ คุณกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ ได้พาสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ออกเดินธุดงค์ ข้ามภูเขาขึ้นภูกระดึงด้านอำเภอน้ำหนาว เพื่อให้เห็นสัจธรรมชีวิต พร้อมทั้งนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส ที่ร่วมติดตามไปด้วย และคืนนี้คณะธุดงค์พักผ่อนและปฏิบัติธรรมกันที่ ดงป่ากอ

Read more...
 
รองอธิการบดี วข.อีสาน นำสามเณรโรงเรียนสาธิตธุดงค์ Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ คุณกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ ได้พาสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ออกเดินธุดงค์ ข้ามภูเขาขึ้นภูกระดึงด้านอำเภอน้ำหนาว เพื่อให้เห็นสัจธรรมชีวิต พร้อมทั้งนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส ที่ร่วมติดตามไปด้วย


Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  Next 
 •  End 


Page 1 of 9

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้บริหาร

พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ (ผศ.)
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (ดร.)
รักษาการผู้อำนวยการ

ภาพกิจกรรม

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

ฟอนต์สารบรรณ

โรงเรียนสาธิต มมร


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp