Company Joomla Templates

สามเณร รร.สาธิต มมร ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Print
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒนื ดร. ได้นำสามเณร ม.4-5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ทั้งหมดรวม 15 รูป เป็นสามเณรมหาเปรียญ) ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ทั้งสองวัดตั้งอยู่ภูเขาสูงมีหน้าผาสวยงามเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมที่สุด หลังจากนั้นเดินชมบริเวณกุฏิกรรมฐานอยู่ริมหน้าผาที่สามเณรจะพักปฏิบัติ มีคณาจารย์ มมร.อส.

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒนื ดร. ได้นำสามเณร ม.4-5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ทั้งหมดรวม 15 รูป เป็นสามเณรมหาเปรียญ) ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ทั้งสองวัดตั้งอยู่ภูเขาสูงมีหน้าผาสวยงามเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมที่สุด หลังจากนั้นเดินชมบริเวณกุฏิกรรมฐานอยู่ริมหน้าผาที่สามเณรจะพักปฏิบัติ มีคณาจารย์ มมร.อส. ร่วมนำส่งหลายท่านด้วยกัน

 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp