Company Joomla Templates

รองอธิการบดี วข.อีสาน นำสามเณรโรงเรียนสาธิตธุดงค์

Print
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ คุณกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ ได้พาสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ออกเดินธุดงค์ ข้ามภูเขาขึ้นภูกระดึงด้านอำเภอน้ำหนาว เพื่อให้เห็นสัจธรรมชีวิต พร้อมทั้งนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส ที่ร่วมติดตามไปด้วย


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ คุณกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ ได้พาสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ออกเดินธุดงค์ ข้ามภูเขาขึ้นภูกระดึงด้านอำเภอน้ำหนาว เพื่อให้เห็นสัจธรรมชีวิต พร้อมทั้งนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส ที่ร่วมติดตามไปด้วย
 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp