Company Joomla Templates

พิธีโกนผมนาค นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ กลุ่มแรก

Print
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ในช่วงเย็น เป็นพิธีโกนผมนาคนักเรียน ร.ร.สาธิต มมร แบบเรียบง่าย ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยที่มีผู้บริหาร คณาจารย์ พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร., พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก, พระอาจารย์ทวี (วัดไผ่ดำ) พี่เลี้ยง และคุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ร่วมในพิธี ปีนี้รับนักเรียนจำนวน 35 คน จะทำพิธีบวชในวันพรุ่งนี้ (26เม.ย.57) ณ วัดป่าแสงอรุณ โดยมีพระธรรมดิลก เป็นอุปัชฌาย์ บวชแล้วจะนำไปศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนสาธิต มมร ซึ่งตั้งอยู่ที่ สวนลีลาวดี ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ... (ส่วนคณะชุดหนึ่งนำโดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ไปเตรียมการสถานที่ที่วัดป่า

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ในช่วงเย็น เป็นพิธีโกนผมนาคนักเรียน ร.ร.สาธิต มมร แบบเรียบง่าย ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยที่มีผู้บริหาร คณาจารย์ พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร., พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก, พระอาจารย์ทวี (วัดไผ่ดำ) พี่เลี้ยง และคุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ร่วมในพิธี ปีนี้รับนักเรียนจำนวน 35 คน จะทำพิธีบวชในวันพรุ่งนี้ (26เม.ย.57) ณ วัดป่าแสงอรุณ โดยมีพระธรรมดิลก เป็นอุปัชฌาย์ บวชแล้วจะนำไปศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนสาธิต มมร ซึ่งตั้งอยู่ที่ สวนลีลาวดี ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ... (ส่วนคณะชุดหนึ่งนำโดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ไปเตรียมการสถานที่ที่วัดป่าแสงอรุณ)


 

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp