Company Joomla Templates
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ซ้อมขานนาค รร.สาธิตฯ มมร. (นักเรียนใหม่) Print
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 นาคสามเณร ที่กำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่การบรรพชา และจะเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลข ได้ทำการซ้อมการขานนาค ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรพชาจริง ณ วัดป่าแสงอรุณ จากพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก

Read more...
 
การธุดงค์กรรมฐาน สามเณรโรงเรียนสาธิตฯ มมร. 2556 Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 คณะสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ออกเดินทางธุดงค์ มุ่งสู่วัดถ้ำน้ำรินแสงรัตนาราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระมหาสมัย ผาสุโก พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พร้อมทั้งคณะกรรมฐานที่กลับจากการเดินธุงค์กรรมฐานของนักศึกษาปี 4 ได้แก่ พระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์ประสงค์ ทั้ง 2 รูป ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ โดยการธุงค์
Read more...
 
ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร Print
Written by Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.  www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. และอาจารย์อาทิตย์ ผ่านพูล เดินทางไปเปิดอบรมเข้มบาลีและประชุมคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนสาธิต มมร อ.ด่านซ้าย จ.เลย ทั้งนี้ได้ให้โอวาทแก่คณาจารย์และสามเณรของโรงเรียนสาธิต มมร พร้อมทั้งเดินทางไปดูการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ซึ่งอยู่ถัดจากโรงเรียนสาธิตไปประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันกำลังก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และสร้างกุฏิพัก นอกจากนั้นยังได้ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างฐานรากอีกด้วย


Read more...
 
ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ Print
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รก.รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นายเอกชาตรี สุขเสน รก.ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา และอาจารย์วรเทพ เวียงแก หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และอาคารที่พักของสามเณร อ.ด่านซ้าย จ.เลย ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและฝ่ายพัสดุในมหาวิทยาลัย มมร ทั้งนี้ได้ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Read more...
 
คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร. Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รก.รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน และผู้ช่วยอธิการบดี อ.เอกชาตรี สุขเสน พร้อมคณะกรรมการการก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.สาธิต มมร ทั้งส่วนของ มมร มี อ.วรเทพ เวียงแก อ.วิทูล ทาชา อ.ธนกร ชูสุขเสริม และ อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ และ นายช่างฯ จาก อบจ.ขอนแก่น มีนายช่างทวีศรีปรีชาญาณ พันธ์แก้ว เป็นต้น และนายช่างฯ จาก อบจ.เลย และ  ที่ร่วมช่วยดูแลการก่อสร้าง ได้ประชุมติดตามงานก่อสร้างที่ โรงเรียนสาธิต มมร อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปได้ระยะแรกคือ การตอกเสาเข็ม และจะก่อสร้างรากเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
Read more...
 
ดำเนินการก่อสร้าง(กำลังตอกเสาเข็ม) และการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม Print
Written by Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
วันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2555 : พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน และคณะตัวแทนนักศึกษาเดินทางไปถวายภัตตาหารเพล สามเณร ร.ร.สาธิต มมร ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  พร้อมทั้งให้โอวาทปีใหม่ ในฐานผู้ดูแลโรงเรียนฯ รวมทั้งตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร งบประมาณ 60 ล้านบาท ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง(กำลังตอกเสาเข็ม) และการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ซึ่งกำลังดำเนินการสร้างกุฏิและปรับพื้นที่ โดยการถวายของคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์

Read more...
 


Page 5 of 9

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้บริหาร

พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ (ผศ.)
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (ดร.)
รักษาการผู้อำนวยการ

ภาพกิจกรรม

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

ฟอนต์สารบรรณ

โรงเรียนสาธิต มมร


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

moe

krsp