Company Joomla Templates

พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ (ผศ.)
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (ดร.)
รักษาการผู้อำนวยการ

Banner

Login Form

Wrapper

Feed Display

No Feed URL specified.

เว็บลิงค์

moe

krsp

gbk

chpk1

ttv

otbec

sms

 

515

{besps}besps_buttons{/besps}

{besps_l}besps_buttons{besps_l}

Facebook Qsocialbox

Self Learning

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รองอธิการบดี วข.อีสาน นำสามเณรโรงเรียนสาธิตธุดงค์ Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ คุณกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ ได้พาสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ออกเดินธุดงค์ ข้ามภูเขาขึ้นภูกระดึงด้านอำเภอน้ำหนาว เพื่อให้เห็นสัจธรรมชีวิต พร้อมทั้งนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส ที่ร่วมติดตามไปด้วย


Read more...
 
เดินทางกลับจาก วัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 21.00 น. คณะผู้บริหาร โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และคณะคณาจารย์ พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์ชนาธิป ศรีโท อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ณ วัดป่าดงคล้อ น้ำหนาว และ กลับ อยู่ร้านอาหารชุมแพชมเพลิน
Read more...
 
สามเณร รร.สาธิต มมร ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒนื ดร. ได้นำสามเณร ม.4-5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ทั้งหมดรวม 15 รูป เป็นสามเณรมหาเปรียญ) ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ทั้งสองวัดตั้งอยู่ภูเขาสูงมีหน้าผาสวยงามเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมที่สุด หลังจากนั้นเดินชมบริเวณกุฏิกรรมฐานอยู่ริมหน้าผาที่สามเณรจะพักปฏิบัติ มีคณาจารย์ มมร.อส.
Read more...
 
ส่งสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อการปฏิบัติธรรมที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พร้อมคณะ ออกเดินทางไปส่งสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อการปฏิบัติธรรมที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ขออนุโมทนา 1) ดร.พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ถวายค่าน้ำรถ-น้ำมันคน 2) คุณแม่ละม้าย ถวายไข่เค็ม 3) คุณโยมกระต่ายถวายน้ำดื่ม  สถิติที่น่าภูมิใจปีนี้ของ ร.ร.สาธิต มมร ประโยค 1-2 สอบได้ 7 รูป ซ่อม 7 รูป, ป.ธ.3 สอบได้ 17 รูป


Read more...
 
เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557 Print
Written by Administrator   
 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำโดย พระทวี  อภโย พระธงชัย  กตชโย และเจ้าหน้าที่ มมร.อส ได้  ออก เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ปีการศึกษา 2557
Read more...
 
การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Print
Written by Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ประชุมครั้งที่ 1/2557 โดยมีวาระต่างๆ เช่น การคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดตรีสวัสดิ์วนาราม การเป็นอยู่ของสามเณรและงานวิชาการ เป็นต้น โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รศ. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระอาจารย์สมัคร มหาวีโร พระมหาฉัตรชัย สุชตฺตชโย และคณาจารย์ฆราวาส
Read more...
 


Page 5 of 12

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

By A Web Design

Open in new window

ภาพกิจกรรม

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

ข่าวไทยรัฐ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: ข่าวการศึกษา
ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: ข่าวการศึกษาจากไทยรัฐออนไลน์

ข่าวการศึกาษา

ฟอนต์สารบรรณ

Polls

Joomla! is used for?
 

โรงเรียนสาธิต มมร

Advertisement

Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

er

moe

krsp