รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2557

Print
Written by Administrator   

สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป - 24 เมษายน 2557 และสอบวันที่ 24 เมษายน 2557ดาวน์โหลดรายละเอียดตามข้อเอกสารด้านล่าง


1. กำหนดการโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร.

2. ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2557

3. ใบสมัครแบบสอบท่อง

(นักเรียนผู้สมัครสอบ ต้องสามารถท่องแบบสอบท่องได้ก่อนสอบ)

แบบสอบท่อง ฉบับที่ 1

แบบสอบท่อง ฉบับที่ 2


สมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4324 2386, 08 3149 3809 ,08 6131 7448