ส่งสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อการปฏิบัติธรรมที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พร้อมคณะ ออกเดินทางไปส่งสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อการปฏิบัติธรรมที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ขออนุโมทนา 1) ดร.พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ถวายค่าน้ำรถ-น้ำมันคน 2) คุณแม่ละม้าย ถวายไข่เค็ม 3) คุณโยมกระต่ายถวายน้ำดื่ม  สถิติที่น่าภูมิใจปีนี้ของ ร.ร.สาธิต มมร ประโยค 1-2 สอบได้ 7 รูป ซ่อม 7 รูป, ป.ธ.3 สอบได้ 17 รูป


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พร้อมคณะ ออกเดินทางไปส่งสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อการปฏิบัติธรรมที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ขออนุโมทนา 1) ดร.พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ถวายค่าน้ำรถ-น้ำมันคน 2) คุณแม่ละม้าย ถวายไข่เค็ม 3) คุณโยมกระต่ายถวายน้ำดื่ม  สถิติที่น่าภูมิใจปีนี้ของ ร.ร.สาธิต มมร ประโยค 1-2 สอบได้ 7 รูป ซ่อม 7 รูป, ป.ธ.3 สอบได้ 17 รูป ซ่อม 11 รูป, ป.ธ.4 สอบได้ 2 รูป