เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557

Print
Written by Administrator   
 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำโดย พระทวี  อภโย พระธงชัย  กตชโย และเจ้าหน้าที่ มมร.อส ได้  ออก เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  นำโดย พระทวี  อภโย พระธงชัย  กตชโย และเจ้าหน้าที่ มมร.อส ได้ออกเดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น