เดินทางกลับจาก วัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 21.00 น. คณะผู้บริหาร โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และคณะคณาจารย์ พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์ชนาธิป ศรีโท อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ณ วัดป่าดงคล้อ น้ำหนาว และ กลับ อยู่ร้านอาหารชุมแพชมเพลิน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 21.00 น. คณะผู้บริหาร โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และคณะคณาจารย์ พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์ชนาธิป ศรีโท อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ณ วัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ และอยู่ร้านอาหารชุมแพชมเพลิน