สามเณร รร.สาธิต มมร ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒนื ดร. ได้นำสามเณร ม.4-5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ทั้งหมดรวม 15 รูป เป็นสามเณรมหาเปรียญ) ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ทั้งสองวัดตั้งอยู่ภูเขาสูงมีหน้าผาสวยงามเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมที่สุด หลังจากนั้นเดินชมบริเวณกุฏิกรรมฐานอยู่ริมหน้าผาที่สามเณรจะพักปฏิบัติ มีคณาจารย์ มมร.อส.

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒนื ดร. ได้นำสามเณร ม.4-5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ทั้งหมดรวม 15 รูป เป็นสามเณรมหาเปรียญ) ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ทั้งสองวัดตั้งอยู่ภูเขาสูงมีหน้าผาสวยงามเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมที่สุด หลังจากนั้นเดินชมบริเวณกุฏิกรรมฐานอยู่ริมหน้าผาที่สามเณรจะพักปฏิบัติ มีคณาจารย์ มมร.อส. ร่วมนำส่งหลายท่านด้วยกัน