รองอธิการบดี วข.อีสาน นำสามเณรโรงเรียนสาธิตธุดงค์ (ต่อ ป่าก่อ)

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ดร.สิทธิพร เกษจ้อย ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ คุณกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ ได้พาสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ออกเดินธุดงค์ ข้ามภูเขาขึ้นภูกระดึงด้านอำเภอน้ำหนาว เพื่อให้เห็นสัจธรรมชีวิต พร้อมทั้งนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส ที่ร่วมติดตามไปด้วย และคืนนี้คณะธุดงค์พักผ่อนและปฏิบัติธรรมกันที่ ดงป่ากอ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ดร.สิทธิพร เกษจ้อย ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ คุณกิตติยานนท์ วรรณวงศ์ ได้พาสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ออกเดินธุดงค์ ข้ามภูเขาขึ้นภูกระดึงด้านอำเภอน้ำหนาว เพื่อให้เห็นสัจธรรมชีวิต พร้อมทั้งนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส ที่ร่วมติดตามไปด้วย และคืนนี้คณะธุดงค์พักผ่อนและปฏิบัติธรรมกันที่ ดงป่ากอ