บรรยากาศ การสอบคัดเลือก นักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ มมร.2557

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนต่อ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในปีนี้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่สอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ห้อง 211 โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ให้กำลังใจและตรวจตราความเรียบร้อยของสนามสอบ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนต่อ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในปีนี้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่สอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ห้อง 211 โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ให้กำลังใจและตรวจตราความเรียบร้อยของสนามสอบ