งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ มอบหมายให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระราม 9 ยกฉัตรพระบรมฐาตุ และประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประกอบด้วย อาจารย์พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระมหาวิรุธ วิโรจโน พระมหาภัทรชัย อุทาพันธ์ พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ นายวิไล ไชยทาง

 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ มอบหมายให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระราม 9 ยกฉัตรพระบรมฐาตุ และประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประกอบด้วย อาจารย์พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระมหาวิรุธ วิโรจโน พระมหาภัทรชัย อุทาพันธ์ พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ นายวิไล ไชยทาง

 

 

เดินเยี่ยมชมบรรยายกาศ บริเวณที่อาศัยและสถานที่เรียนของสามเณร
บริเวณจัดงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและบริเวณถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
คณาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วม สวดชยนฺโต ขณะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ขั้นตอนการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
จากนั้นอันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระเจดีย์
พิธีถวายพระผ้าพระกฐิน โดย คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์
เวลาประมาณ 18.00 น. พิธีถวายพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา และ อธิษฐานปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้า