พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมร

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2555 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นายศักดิพงษ์ โสภาจร อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสาน และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้เดินทางเยื่ยมการทำงานของคณาจารย์ การดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนสาธิต และความเป็นอยู่ของสามเณร นอกจากนี้ร่วมประชุมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีคุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ถวายการต้อนรับในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2555 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นายศักดิพงษ์ โสภาจร อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสาน และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้เดินทางเยื่ยมการทำงานของคณาจารย์ การดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนสาธิต และความเป็นอยู่ของสามเณร นอกจากนี้ร่วมประชุมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีคุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ถวายการต้อนรับในครั้งนี้


บรรยายกาศการประชุม คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ได้นำแสดงการดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนสาธิต

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บันทึกรายการธรรมะของวิทยาเขตอีสาน ณ จังหวัดเลย