สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เดินธุดงค์มายังวัดเขื่อนอุบลรัตน์

Print
Written by Administrator   
วันที่ 26 เมษายน 2555 สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เดินธุดงค์มายังวัดเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อปฏิบัติธรรม โดยมีพระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ พระทวี อภโย และสามเณรกฤษฎา พิริยตระกูล ได้นำมา ซึ่งวัดเขื่อนอุบลรัตน์นั้นมีพระมหาจริตทธิ์ วชิรเมธี เป็นเจ้าอาวาส และท่านยังเป็นเจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งยังได้แสดงธรรมบรรยายให้ความรู้แก่เหล่าสามเณรอีกด้วย

วันที่ 26 เมษายน 2555 สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เดินธุดงค์มายังวัดเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อปฏิบัติธรรม โดยมีพระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ พระทวี อภโย และสามเณรกฤษฎา พิริยตระกูล ได้นำมา ซึ่งวัดเขื่อนอุบลรัตน์นั้นมีพระมหาจริตทธิ์ วชิรเมธี เป็นเจ้าอาวาส และท่านยังเป็นเจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งยังได้แสดงธรรมบรรยายให้ความรู้แก่เหล่าสามเณรอีกด้วย