สามเณร รร.สาธิตฯ รับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2555 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นำสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 42 รูป เข้ารับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ประทานโดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2555 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นำสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 42 รูป เข้ารับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ประทานโดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์