สามเณรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

Print
Written by อาจารย์สุพรรณ์ ก้อนคำ   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 คณะแพทย์จากโรงพยาบาลพยุพราช อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้มาทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคคอตีบ ซึ่งมาประจำทุกปี ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันนี้ก็เช่นเดียวกัน และจะเดินทางมาอีกครั้งในเดือนถัดไป


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 คณะแพทย์จากโรงพยาบาลพยุพราช อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้มาทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคคอตีบ ซึ่งมาประจำทุกปี ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันนี้ก็เช่นเดียวกัน และจะเดินทางมาอีกครั้งในเดือนถัดไปมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th