สามเณรเตรียมสอบอบรมเตรียมสอบ นักธรรมโทและเอก

Print
Written by อาจารย์สุพรรณ์ ก้อนคำ   

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดการอบรมเตรียมสอบนักธรรมโทและเอกให้กับนักเรียนสามเณร โดยโครงการนี้จะเริ่มในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และจะจะสิ้นสุดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ก่อนจะเดินทางไปสอบสนามหลวงในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2555 นี้


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดการอบรมเตรียมสอบนักธรรมโทและเอกให้กับนักเรียนสามเณร โดยโครงการนี้จะเริ่มในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และจะจะสิ้นสุดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ก่อนจะเดินทางไปสอบสนามหลวงในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2555 นี้