งานกฐิน 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Print
Written by อาจารย์สุพรรณ์ ก้อนคำ   
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการจัดงานกฐินโดยมีคณะคุณวินัย เอี่ยมโรจน์เมธาและคณะ เป็นเจ้าภาพกฐิน โดยได้ยอดรวมทั้งสิ้น 471,999 บาท พร้อมทั้งมีคณะเจ้าภาพและชาวบ้านใกล้เคียงมาร่วมทำบุญแต่เช้า มีการทำบุญตักบาตรตั้งแต่เวลา 07.00 น. ก่อนที่จะมีการถวายภัตตาหารเช้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการจัดงานกฐินโดยมีคณะคุณวินัย เอี่ยมโรจน์เมธาและคณะ เป็นเจ้าภาพกฐิน โดยได้ยอดรวมทั้งสิ้น 471,999 บาท พร้อมทั้งมีคณะเจ้าภาพและชาวบ้านใกล้เคียงมาร่วมทำบุญแต่เช้า มีการทำบุญตักบาตรตั้งแต่เวลา 07.00 น. ก่อนที่จะมีการถวายภัตตาหารเช้า และทอดกฐินเวลา 09.00 น. เวลา 11.00 น. คณะเจ้าภาพร่วมกันถวายภัตตาหารเพล เป็นเสร็จพิธี