คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร.

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รก.รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน และผู้ช่วยอธิการบดี อ.เอกชาตรี สุขเสน พร้อมคณะกรรมการการก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.สาธิต มมร ทั้งส่วนของ มมร มี อ.วรเทพ เวียงแก อ.วิทูล ทาชา อ.ธนกร ชูสุขเสริม และ อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ และ นายช่างฯ จาก อบจ.ขอนแก่น มีนายช่างทวีศรีปรีชาญาณ พันธ์แก้ว เป็นต้น และนายช่างฯ จาก อบจ.เลย และ  ที่ร่วมช่วยดูแลการก่อสร้าง ได้ประชุมติดตามงานก่อสร้างที่ โรงเรียนสาธิต มมร อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปได้ระยะแรกคือ การตอกเสาเข็ม และจะก่อสร้างรากเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์