ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร

Print
Written by Administrator   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.  www.mbuisc.ac.th
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. และอาจารย์อาทิตย์ ผ่านพูล เดินทางไปเปิดอบรมเข้มบาลีและประชุมคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนสาธิต มมร อ.ด่านซ้าย จ.เลย ทั้งนี้ได้ให้โอวาทแก่คณาจารย์และสามเณรของโรงเรียนสาธิต มมร พร้อมทั้งเดินทางไปดูการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ซึ่งอยู่ถัดจากโรงเรียนสาธิตไปประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันกำลังก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และสร้างกุฏิพัก นอกจากนั้นยังได้ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างฐานรากอีกด้วย


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. 

www.mbuisc.ac.th


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.  www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.  www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.  www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.  www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.  www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.  www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.  www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.  www.mbuisc.ac.th