ซ้อมขานนาค รร.สาธิตฯ มมร. (นักเรียนใหม่)

Print
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 นาคสามเณร ที่กำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่การบรรพชา และจะเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลข ได้ทำการซ้อมการขานนาค ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรพชาจริง ณ วัดป่าแสงอรุณ จากพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก