รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน และ ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ ตรวจเยี่ยม คณาจารย์และสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด่านซ้อย จังหวัดเลย พร้อมกับตรวจเยี่ยมโครงการ การก่อสร้างอาคารต่างๆของโรงเรียน พร้อมทั้งให้โอวาทและกำลังใจแก่คณาจารย์และสามเณรอีกด้วย

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน และ ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ ตรวจเยี่ยม คณาจารย์และสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด่านซ้อย จังหวัดเลย พร้อมกับตรวจเยี่ยมโครงการ การก่อสร้างอาคารต่างๆของโรงเรียน พร้อมทั้งให้โอวาทและ