คณะผู้บริหาร มมร. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย

Print
Written by Administrator   
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รศ. และ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระมหานิรันดร์ สุวิชฺชานนฺโท  ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารต่างๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการทำงาน และให้กำลังใจกับคณาจารย์และสามเณรนักเรียน รร.สาธิต มมร.

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รศ. และ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระมหานิรันดร์ สุวิชฺชานนฺโท  ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารต่างๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการทำงาน และให้กำลังใจกับคณาจารย์และสามเณรนักเรียน รร.สาธิต มมร.