ออกเดินทางส่งสามเณรนักเรียนและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย

Print
Written by Administrator   

 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระอาจารย์ ทวี  อภโย พระอาจรย์วรชัด พระธงชัย กตชโย และ อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ  ได้นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ออกเดินทางส่งสามเณรตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อ สร้างอาคารต่างๆของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการทำงาน รร.สาธิต มมร.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระอาจารย์ ทวี  อภโย พระอาจรย์วรชัด พระธงชัย กตชโย และ อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ  ได้นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ออกเดินทางส่งสามเณรตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารต่างๆของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการทำงาน รร.สาธิต มมร.