พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. สำรวจพื้นที่เดินธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร

Print
Written by Administrator   
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส. และรักษาการ ผอ.ร.ร.สาธิต มมร ออกเดินทางไปสำรวจพื้นที่เดินธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2556 และออกสำรวจโรงเรียนหานักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในพื้นที่ทุรกันดารเข้าบรรพชา เป็นสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร และหาเยาวชนที่เรียนดียากจนในท้องถิ่นทุรกันดารที่กำลังจะจบ ม.6 เข้าศึกษาต่อ มมร โดยที่เดินทางไปสำรวจครั้งนี้ได้ไปที่ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์ - อำเภอด่านซ้าย-นาแห้ว เลย -อำเภอนครไทย-อำเภอชาติตระการ พิษณุโลก


นอกจากนั้นยังได้แวะเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ อีกด้วย สวนพฤกษศาสตร์ดังกล่าวตั้งอยู่บนส่วนปลายของภูสอยดาวที่สูงมาก เป็นโครงการในพระราชดำริที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัยพรรณไม้พรมแดนไทย-ลาว เพื่ออนุรักษ์พรรณไม้และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นับเป็นสถานที่สวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง


]