มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ.

Print
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ, รศ. ได้นำคณะญาติโยมจากจังหวัดอุดรธานีและกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดทำกองผ้าป่าถวายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีโยมยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ และคณะครู โรงเรียนสาธิตฯ ให้การตอนรับคณะผ้าป่า

 ร่วมจัดทำกองผ้าป่าถวายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีโยมยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ และคณะครู โรงเรียนสาธิตฯ ให้การตอนรับคณะผ้าป่าดังกล่าวด้วยความอบอุ่น นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดสถานที่ในการทอดผ้าป่าอย่างสวยงาม และเยี่ยมชมวัดตรีสวัสดิ์วนารามที่สร้างใหม่ด้วย