รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการ

Print
Written by Administrator   

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ ได้เดินทางเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ่้าย จังหวัดเลย ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 (ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู) ณ โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์

 นอกจากนี้ยังได้นำสิ่งของร่วมถวายในการจัดงานในครั้งนี้ด้วย