แข่งขันทักษะทางวิชาการ สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Print
Written by นายถาวร วรบุตร   
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 1 ธันวาคม 2556 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้นำนัก เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียนครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2556 "มหกรรมคุณธรรม นำการพัตนาศักยภาพนักเรียน เพื่อถวายเป็นอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระสังฆราช" โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 7 (ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 1 ธันวาคม 2556 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้นำนัก เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียนครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2556 "มหกรรมคุณธรรม นำการพัตนาศักยภาพนักเรียน เพื่อถวายเป็นอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระสังฆราช" โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 7 (ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น ผลการแข่งขันสามเณรโรงเรียนสาธิตมมร. ได้ 4 รางวัลชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และอีก 1 รองชนะเลิศอันดับ 3